Kurallar & Koşullar

NATUREL STONE VİLLALARI

MADDE 1-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Kiracı’nın, Naturel Stone Villalarına ait www.naturelstonevillalari.com veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), kiraya verdiği tatil konutunun kiralanmasına yönelik elektronik olarak rezervasyon yaptığı, sözleşmede belirtilen tatil konutu için belirlenen tarih ve bu tarihlere ait kiralama bedeli ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Naturel Stone Villaları ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar sözleşme konusu ürün satışında Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 2 – TATİL KONUTUNUN TESLİMİ

Sözleşme Kiracı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Kiracı’nın Kiralayan’dan rezerve etmiş olduğu Tatil Konutun’un Kiracı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Tatil Konutu Kiracı’nın kendisine teslim edilecektir.

MADDE 3 – KİRACININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Kiracı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu tatil konutunun rezervasyona uygun tarihlere sahip olduğunu, rezervasyon bedelini, ve ödeme şartlarını Kiralayan tarafından yüklenen İptal Ve İade Koşulları’nı okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Kiracılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Kiralayan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

Kiracı, işbu Sözleşme’yi ve İptal ve İade Koşullarını elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Kiralayan tarafından tüketiciye verilmesi gereken tatil konutu hakkında temel bilgi, uygun tarihler, bu tarihlere ait fiyatlandırma ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 4 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Kiralayan, Sözleşme konusu Tatil Konutu’nun Tüketici Mevzuatına uygun olarak, belirtilen tarihte, belirlenen rezervasyon bedeli ile Kiracı’ya teslim etmekten sorumludur. Kiralayan, mücbir sebeplerden dolayı ile sözleşme konusu tatil konutu belirtilen tarihlerde Kiracı’ya teslim edemez ise, durumu Kiracı’ya en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 5 – İPTAL POLİTİKASI

Rezervasyonun misafir tarafından iptali

Villanın ödeme ücreti hesabımıza yatırıldıktan sonra size yollanan misafir sözleşmesinin içerisinde iptal şartları yer almaktadır. Villaya giriş tarihinizden 10 gün önceye kadar yapılan iptallerde yapılan ödeme ücretiniz yanacaktır.

Rezervasyonun Naturel Stone Villaları tarafından iptali

Villalarımızda, ön görülemeyen durumlar olması halinde, (tesisat donanımındaki problemler, su baskını, heyelan, deprem vb. felaketler gibi)  Naturel Stone Villaları rezervasyonunuzu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum en kısa zamanda müşteriye bildirilecektir. Bu ve benzeri durumlarda  Naturel Stone Villaları, yapılan tüm ödemeyi misafire iade etmekle yükümlüdür. Misafirin isteğine bağlı olarak, Naturel Stone Villaları, asgari kiralanan evin ayarında, aynı tarihlerde müsait, alternatif villalar sunmaya çalışır. Misafir, alternatif villalardan birini seçebileceği gibi isterse rezervasyonu tamamen iptal ederek yaptığı ödemenin tamamının iadesini alabilir.

Müşterinin, kalan ödemeyi zamanında yapmaması halinde, Naturel Stone Villaları, söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş olan ücreti geri ödeme yapmama ve bu villaya başka bir rezervasyon alma hakkını saklı tutar.

Rezervasyon iptalleri, Telefon yolu, yazılı olarak (elektronik posta ile veya iadeli taahhütlü mektup ile) yapılabilir. Rezervasyon iptalleri, Naturel Stone Villaları’nın tarafınza yapmış olduğu bilgilendirmeden itibaren geçerlidir.

MADDE 6 – TATİL KONUTU REZERVASYONUNUN FİYATI

Tatil Konutu’nun rezervasyon fiyatı, www.naturelstonevillalari.com üzerinden yapılan rezervasyon formunda yer almakla birlikte, rezervasyon sonucu tarafınıza bilgileri gönderilen mail’de ve müşteriye gönderilen sözleşme içeriğinde mevcut olan fiyattır. Naturel Stone Villaları tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 7 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Kiracı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Kiracı’dan talep edebilir ve her koşulda Kiracı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Kiracı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Kiralayan’ın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8 – GENEL ŞARTLAR

 1. Gümrük Yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca bulundurulması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması
 2. Ödeme şekli ne olursa olsun, kiralayanın izni olmaksızın dairenin 3. Kişilere ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında kiraya verilmesinde
 3. Sözleşme gereği kişi sayısının üstünde misafir veya şahsın kiralanan dairede ikametinde bulundurulmasında.
 4. Kiralanan dairenin konaklama haricinde başka bir amaçla kullanılmasında.
 5. Sözleşmenin düzenlenmiş olduğu sırada kiracının 18 yaşını doldurmuş, nüfus kağıdı veya pasaportunun ibrası gereklidir. Kiracı kiraladığı evin güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak terk etmek yükümlüdür.
 6. Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. Taraflar arasında yazılı olarak karşılaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.
 7. Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Türk Ceza mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre çözülecektir.
 8. Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları yada evin içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.
 9. Bu taahhüde aykırılık kiralayana derhal evin geri vermesini herhangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir.
 10. Kiracının taahhüt ettiği süreden önce çıkması durumumda, ücret iadesi yapılamaz.
 11. Evden bazı eşyaların çalınması (Tv, Uydu Alıcı, Yatak, Yorgan, Mutfak Eşyası, Mobilya, Klima v.b. gibi) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve kiracı ödemekle yükümlüdür.
 12. Villanın olağan dışı kirli bırakılması halinde temizlik ücreti talep edilecektir.
 13. 0-14 Yaş Grubu çocukların ebeveynlerinin Gözetiminde Havuzu kullanmaları zorunludur. Doğabilecek sorunlar ve Kazalar yetişkinlerin sorumluluğundadır.
 14. Havuz’a girişlerde Yüksek bir yerden atlamak gibi eylemler kesinlikle yasaktır.
 15. Firmamız tarafından belirlenen saatler dışında yüksek sesle konuşmak müzik dinlemek diğer misafilrerimizi rahatsız edici tüm faaliyetler yasaktır.
 16. Villa girişlerimizde size teslim edilen taşınmazlarla alakalı kullanıcı hatasıyla meydana gelen tüm zarar ve ziyanlar çıkış esnasında kiracıdan tahsil edilir.
 17. Havuz sezonu kapandığı zamanlarda havuza girilmesi sağlık açısından uygun değildir. Kiralayanın hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
 18. Villa giriş saatleri 15:00 (Temizlik sebebi ile), evden çıkış saatleri ise kesinlikle saat 11:00’e kadardır. Bu saat dilimleri, müşterinin ev sahibinin onayını alması ile evin müsait olma durumuna bağlı olarak değiştirebilir.
 19. Evin tanımında belirtilen maksimum kişi sayısından fazla kişinin konakladığı tespit edilirse, ev sahibinin / ilgili kişinin bu kişileri evden çıkarma ya da ek ücret isteme hakkı bulunmaktadır.
 20. Villalarımızda kiralayanın onayı olmadan Evcil Hayvan kabul edilmemektedir.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

11(on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Kiracı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

Translate »
Sohbet Başlat
Merhaba Size Nası Yardımcı Olabiliriz ?